DOM TO INWESTYCJA NA LATA - SPRAWDŹ, CO WYBIERASZ!

Zaufanie jest ważne, kontrola ważniejsza” – tą maksymą kierujemy się w naszym działaniu. Wiemy, że jedynie zaufanie może być podstawą satysfakcjonującej współpracy, dlatego też nasze produkty i usługi są regularnie kontrolowane przez niezależnie jednostki nadzorujące, takie jak Stowarzyszenie Budowy Domów Gotowych. Posiadane przez nas certyfikaty i znaki jakości gwarantują najwyższy standard Państwa domów.

 

WOLF HAUS jest jednym z niewielu producentów domów gotowych, poddających się pełnej i rygorystycznej kontroli, zgodnej z europejskimi normami i wymogami. Dzięki temu staliśmy się uznaną marką, upoważnioną do znakowania w systemie CE.

ORGANIZACJA KONTROLI JAKOŚCI DOMÓW GOTOWYCH W NIEMCZECH –Kontrola, kryteria jakości podczas prefabrykacji i na budowie.

STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH DOMÓW GOTOWYCH – Ochrona interesów gospodarczych członków zrzeszenia.

DOBROWOLNY ZNAK CE – upoważnia do sprzedaży domów gotowych WOLF SYSTEM we wszystkich krajach UE.

STOWARZYSZENIE DO SPRAW JAKOŚCI BUDOWY I MONTAŻU DOMÓW GOTOWYCH – Niezależny nadzór prawidłowości prefabrykacji pod względem prawa budowlanego oraz RAL - PAŃSTWOWY KOMITET DS. WARUNKÓW DOSTAW

DOBROWOLNY ZNAK RAL – Potwierdzający zachowanie kryteriów Państwowego Komitetu ds. Warunków dostaw.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PRODUKTU

CERTYFIKAT AUSTRIACKIEGO STOWARZYSZENIA DOMÓW GOTOWYCH – Certyfikat potwierdzający stosowanie się zrzeszonych producentów do wytycznych kontroli jakości.Wiąże się to z niezależnym nadzorem zakładu produkcyjnego.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI potwierdzający zgodność produkcji z wytycznymi kontroli jakości oraz normami obowiązującymi na terenie Austrii.

ZNAK JAKOŚCI AUSTRIACKIEGO STOWARZYSZENIA DOMÓW GOTOWYCH

CZŁONEK AUSTRIACKIEGO STOWARZYSZENIA DOMÓW GOTOWYCH

Informacje - Kontakt

Chętnie udzielimy Państwu bliższych informacji na temat naszych domów.

Zapytania