Polityka prywatności


Wolf System Sp. z o.o. Polska, cieszy się z powodu zainteresowania naszymi produktami oraz, że zechcieli Państwo odwiedzić naszą stronę internetową.


Ochrona danych
Podczas korzystania z naszej strony internetowej nie zbieramy od Państwa żadnych danych, które mogłyby identyfikować Państwa osobiście. Wyjątek stanowią informacje (np. nazwisko, adres, numer telefonu, adres email), które podane zostały dobrowolnie w formularzu znajdującym się na naszej stronie internetowej (formularz kontaktowy, formularz zamówienia) bądź podane drogą mailową. Podane do naszej wiadomości dane osobowe są zapisywane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926) w wersji obecnie obowiązującej i wykorzystywane są w szczególności do podjęcia kontaktu, odpowiedzi na zapytania lub przesłania informacji dotyczących produktów, jak też do przygotowania ofert handlowych lub wykonania warunków umowy. Jeśli Państwa zgoda do przekazania danych osobowych zawiera klauzulę o zgodzie do przekazywania danych osobom trzecim, dane mogą zostać przekazane dalej. W innym wypadku przekazanie Państwa danych osobowych nie ma miejsca. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie tych danych w Wolf System sp. z . o. o. (mail@wolfsystem.pl ) .
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Na podstawie art. 36a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz 2135) informuje się, że Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi w formie elektronicznej rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, który to rejestr jest rejestrem jawnym. Rejestr zbiorów danych osobowych Wolf System Sp. z o.o. jest dostępny pod adresem http://www.rzdo.pl/ado/34

Cookies
Cookies to informacje (krótkie informacje tekstowe), które zapisywane są automatycznie na twardym dysku Państwa komputera podczas odwiedzania naszej strony internetowej i wspomagają zarówno nawigację na naszej stronie, jak również wykorzystanie wszelkich funkcjonalności tej strony. Nie wyrządzają one żadnej szkody w Państwa komputerze, lecz pomagają nam w dopasowaniu wykorzystania przez Państwa naszej strony internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w dalszym podnoszeniu jakości naszej oferty. Cookies na naszych stronach internetowych nie ściągają od Państwa żadnych danych osobowych.
Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, - system analizy internetowej Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tak zwanych „Cookies“, plików tekstowych, zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę korzystania przez Państwa z naszej strony. Uzyskane poprzez Cookie informacje o korzystaniu przez Państwa z niniejszej strony (łącznie z adresem IP) przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google korzysta z tych informacji w celu oszacowania ilości korzystania przez Państwa z tej strony, w celu sporządzenia raportów o aktywności internetowej dla administratora strony, oraz w celu wykonania dalszych usług związanych z korzystaniem z internetu i stron internetowych. Również Google może przekazać uzyskane informacje osobom trzecim, o ile jest to dozwolone prawnie, lub o ile osoby trzecie opracowują dane dla Google. Google w żadnym wypadku nie powiązuje Państwa adresu IP z innymi danymi w Google. Mogą Państwo uniemożliwić instalację Cookies poprzez odpowiednie ustawienie wyszukiwarki jednak informujemy, iż niemożliwe będzie w takim wypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej w pełnym zakresie.
Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej deklarują Państwo zgodę na obróbkę Państwa danych przez Google w opisany powyżej sposób i w określonym powyżej celu. Pobór i zapis danych może zostać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość poprzez http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl odwołany. Ze względu na dyskusję związaną ze stosowaniem narzędzi analitycznych z pełnym adresem IP pragniemy zaznaczyć, że stosowana strona internetowa Google Analytics jest z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i z tego względu adresy IP opracowywane są wyłącznie w wersji skróconej, aby wykluczyć bezpośrednią identyfikację osobową użytkownika.

Poprzez zastosowanie odpowiedniego ustawienia wyszukiwarki internetowej mogą Państwo odrzucić zastosowanie, względnie zapis Cookies na Państwa komputerze, lub też deaktywować tę funkcję, oraz wykasować już zapisane Cookies. Może to jednak spowodować, że podczas korzystania z naszej strony, nie będą Państwo mieli dostępu do wszystkich funkcji naszej strony w pełnym zakresie.


Prawa autorskie
© Copyright – prawa autorskie wszelkich treści niniejszej strony internetowej firmy Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Austria, oraz WOLF Holding GmbH , Austria. Znak firmowy „Wolf” wraz z logo firmy Wolf oraz logo „Wolfsystem” są międzynarodowo zarejestrowanymi markami firmy WOLF Holding GmbH na terenie Unii Europejskiej i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane przez osoby trzecie bez wyraźnej, pisemnej zgody ze strony firmy. W wypadku zgody pisemnej, w każdym wypadku wykorzystania, należy zaznaczyć, że chodzi o zarejestrowane marki firmy WOLF Holding GmbH, a uprawnienie do korzystania z wymienionej marki wygasa - o ile nie zostało postanowione inaczej- automatycznie po upływie trzech miesięcy. Design logo nie może być zmieniany. Wykorzystanie logo bez uprawnienia jest zabronione. W szczególności wszelkie znaki firmowe, teksty, hasła, obrazy, marki, logo, grafiki, opisy typów, animacje i filmy wideo, jak też ich układ na stronie podlegają prawu ochrony danych i pozostałych ustaw o ochronie. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana, bądź udostępnianie osobom trzecim treści strony w celach komercyjnych. Prawa autorskie dotyczące obrazów na niniejszej stronie należą do Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Austria, oraz Wolf System GmbH, Niemcy, lub ich spółek - córek. Obrazy mogą być częściowo objęte prawami autorskimi osób trzecich.

Hyperlinki
Niniejsza strona internetowa zawiera hyperlinki do innych stron. Spółka Wolf System sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za umieszczone na niej treści własne i nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści obce znajdujące się na stronie oraz odpowiedzialności za dotrzymanie prawa do ochrony danych osobowych na tych stronach. Nie odpowiadamy za zawartość stron obcych. Gdy tylko dotrą do nas informacje o sprzeczności z prawem wymienionych stron, natychmiast blokujemy do nich dostęp. Hyperlinki przekierowujące na naszą stronę, mogą zostać umieszczone jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody spółki Wolf System Sp. z o.o, Polska.
Odpowiedzialność
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy zachowaniu najwyższej staranności, jednak podane informacje na tej stronie nie podlegają gwarancji. Wszystkie ceny, cechy wyposażenia, ilustracje, techniczne wartości znamionowe, wskazówki i akcje znajdujące się na stronie nie są wiążące. Wykluczona jest odpowiedzialność cywilna Wolf System sp. z o. o. dotycząca szkód mogących wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie dotyczą one postanowienia, lub znacznego zaniedbania.

Za treść niniejszej strony internetowej odpowiada:

Wolf System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Budowlana 17
41-100 Siemianowice Śląskie